Shi Hui Yuan

Queensway
Hawker
Breakfast
Lunch
Hours
THU: 8:00am - 2:00pm
Michelin Bib Gourmand 2017
Bib Gourmand 2018

Location

Mei Chin Road Blk 159 Stall No 02-33, Singapore 140159
6 min from Queenstown MRT